Anlamak Gerek 33   

Bayram Kaya
Bu yazı 10.12.2019 16:01:41 tarihinde eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiş.

Karşılıklı yüküm içinde üreten grupların yaptıkları takas süreci, grupları birbirine karşı yeniden ve yeniden üretime yükümlülüğü içine soktu. Böylesi bir yükümlülüğü ön gören üretim hareketi içinde köleci sistemin dediği gibi bir arz ve talep girişmesi nerede, nasıl yapacaktı? Unutmayın ki ne açlık ne savunma ne cinsellik arzda değildi, talep te değildi.

 

Üretim ilişkisinin de üretimin de üretimi yapan kişiler üzerinde bir karşılığı vardı. Bu karşılıklı bağıntı kendi somut süreçleri içinde kendi diyalektikti değişme ve dönüşmeleri içinde ittifakı süreçle birlikte kendisini belli bir tarihi aşamaya (köleci süreç gibi anlayışları uygulanır olma içine) getirdi.

 

Belli bir gelişmişlik aşaması özne olanı nesne gibi nesne olanı özne gibi göstermenin olanaklarını ortaya koyacaktı. Özne (akıl) neden, nesne (eylem) sonuç gibi söylenecekti. Üreten ilişki kolektif güçle birlikte kişileri üreten bir özne yapmıştı.

 

Böylece kişiler, kişi özneli kendi imajlarını bencil telakkiler içinde imajdan okumaya, imajdan yorumlamaya başlamıştılar. Kişi çıkarcı imaj okuması içinde bencilliğin istendiği gibi eğip, bükme düzenlenmesi yapılır oldu. 

 

Artık üreten ilişki seviyesi süreci, en basit biçimiyle üretimi kişiler özelinde yapılır bir düzeye getirmişti. Kişi bu düzeyle düşünmeye başlayacak ve bu düzey içindeki düşünce ve tasarımlarını süreç içine sokacaktı.

 

Nasıl olsa kolektif süreç kolektif yapı içinde kolektif yeteneği kişi yeteneği üzerine aktarmıştı. Artık kişi birçok durum karşısında kolektifi bir yeteneği kendi yeteneği gibi davranabiliyordu. Enfeksiyon burada neşet edecekti.

 

Üretimli başlangıç koşulları içinde, üretilenlerin her biri bir totem grup mesleğiydi. Bu etki gelişmenin içine ittifakın üretim hareketi de katıldı. İttifakı kolektif yetenek, ittifakı kolektif donanımlar bezeli potansiyel ve depo bilinç; köleci sistem içindeki bir kişiyi veya kişinin ailesini bahçe, bağ ekip dikme eylemi içine soktu.  

 

Kişilerin kullandığı kolektif depo enerjisi ve kolektif depo geri bağlanım enerjileri ile kişi, hayvan besliyordu. Çünkü bir kişinin üretim becerilerini ortaya koyan tüm ön koşulları kolektif yapı ortaya koymuştu. Kişiler keyfi olabilirdi! Kolektif yetenekli kişi, kolektif yeteneği imajdan okuyordu. Kişi eğip büktüğü düşünceleri kişisi bencilliğine dönüştü. Enfeksiyon buydu.

 

Kolektif özgeciliği benimsemiş görünen kişiler, özgeciliği kendilerine sütre yapmışlardı. Böylece sütre gerisindeki bencil art niyetleri özgeci davranış üzerine kuluçka etmişlerdi. Kuluçka gizliliği içine oturan mağrur düşünce, özgeci görünümlü art niyetler bu özgecilik ekseni içinde kendisine eylem alanı açacaktılar.

 

Kişisi bencillik kolektif süreci erdem olarak benimseyenlerin omuzları üzerine yüklenecekti. Erdemsiz oluş, erdemli tutumlar içine tüneyip yuvalanacaktı. Erdemli tutumlar olmasa, erdemsiz tutumların istismarı olamayacaktı. Kolektif tutum herkesin erdemli olmasını ön görüyordu.

 

Oysa köleci sistem kitlesel erdem karşısında kimi kişilerin erdemsizliğini ön görüyordu. Kuluçka olan tuzaklı kişinin tavrı, erdemlilerin üzerineydi Tuzak bilmeyen kişilerin erdemli tutumu; tuzaklı kişilere bol verimli, bol getirisi olan bir sağlama alanına dönüşüyordu.

 

Erdemsizler olmadıkları halde herkese erdemi salık verirdiler. Herkese erdemli gibi görünen iki yüzlülerdiler. Erdemsizler bu tür kurulan tuzakları akıl görme nedenle, erdemlileri aptal görmekle içten içe mağrurlandılar. Kendi erdemsizliklerini birçok hile ve söylemlerle, erdem içinde tuttukları kişilerin erdemleri üzerine ilişkilediler. Asalak oluş buydu.

 

Erdemsizler erdem içindeki erdemsizliği; bir nüzul sebebi var sizin bilmediğiniz bir hikmeti var demekle erdemsizliği bir hak, bir meşruiyet gibi güzel gösterdiler. Güzel gösterilen, kendisini efendi yapan bu hikmet, kişileri köleleştiren özelleştirmeydi. Kendisine paydaşlık tanıyan sisteme karşı kendisine ortak tanımamaydı. Kurnazlık, kişisi sahiplikler üzerindeki kurgulu erdemsizlikleri, erdemleri olan sistem içine oturmanın, hilesiydi.

 

Bu hile yeni imajdı. Şimdiki imajdı. Ama erdemlilerin bilmediği imajdı. Cin işi şeytan işi diye erdemlilere yasak olan imajdı. Bilmesi istenmeyen imajdı. Hep bilmeme, bilgi sahibi olmama üstüne çalışılacaktı. Bilmemeyi kesikli sürekli hale getirilecek bir imajdı. Okumuşları görünce afakanlar basacaktı.

 

Erdemliler de kolektif özverinin alışma yaratan körlüğünden ötürü, zaten aykırı düşünme olan erdemsizliği bilmek istemiyordu. Erdemsizlik erdemli olanın akıllarına gelse de melek erdemsizlikleri bilmekten kaçınıyordu.

 

Bunlar bir üst yapılı sürecin püf noktasıydı. Kolektif yararın, kolektif aklın hilafına oluşur. Bunlar kolektif aklın, kolektif yararın sürüp gitmesi içinde semirip nemalanan imajdan okumalardı. Erdemsizler bu türden imajdan okumalarla; bu tür kolektif yarardan sapan imaj düşüncelerini kendilerine tutulacak hidayet yolu kıldılar. Erdemli olanla erdemsizin hidayet yolları farklıydı.

 

Birinin erdemi, almaktı. Birinin erdemi vermekti. Birinin erdemi kendisine boyun eğilmeyi gerektiriyordu. Erdemlerinden ötürü saygı duyulandı. Diğerinin erdemi tam bir teslimiyet içinde alçak gönüllülükle erdemliye boyun eğmekti.

 

Erdemsizler, imajın kendi kendisine firari düşünmesi içinde olan bu tür kurnazlarıyla; bu tür erdemsiz düşünceleriyle ve bu hesaplarıyla özgecil olanları kandırdılar. Kandıran tuzakla mağrurlandılar, kibirlendiler.

 

Kolektif eksenli, kolektif yararcı, diyalektikti üreten ilişkiye sahip bir inşa; kendi dışındaki nedenlerden ötürü, sosyal bir gelişme içindeydi. Böylece hemcinslerimiz üreten toplumla sosyal faaliyetli bir evrimin içindeydi. Bu evrim neye karşı sosyal evrimdi?

 

Kişilerin doğa içindeki kendi başlarına tekil durum içinde bulunmalara göre evrimdi. Üreten gruplar sosyal grup yaşamına göre evrimdi. Sürü yaşama göre evrimdi. İlk başlardaki uzun süreli totem sosyal yaşama göre evrimdi. 

 

Üreten bu süreç sosyal evrim olması kadar hemcinslerimizin soyutlama gücünün de evrimiydi. Aksi halde bu soyutlama gücü evrimi olmasaydı hemcins insanlar, El mana anlayışlı köleci sisteme kadar evirilemezlerdi.

 

İşte bu soyutlama gücünü veren evrim nedenle insanlar deneyden gelen bilgiyi, gözlemden gelen bilgiyi, kolektif aktarımla gelen üreten bilgiyi soyutlama gücü yaptılar. Kişiler üretimden gelen soyutlama gücünün evrimi nedenle hayli düşündüler. Neydi bu düşünme? Kolektif üreten ile kolektif paydaşlı olan sürecin zıddı içinde olan çok türlü düşünmeydi.

 

Olmakta olan kolektif paydaşlı kolektif süreçli davranışların erdemi içinde olan tutumlara karşı, hile içinde olmanın düşünmesiydi. Evrimsel soyutluk içinde olan beyin yansımalı imden, imgelerden, yeni imajlar oluşuyordu.

 

İşte olup biten şuydu. Pratiğin verdiği bilgi imajı içine katılan bir üretim imajı vardı. Temel geliştirici ve temel dönüştürücü olan sürdürülebilirlik üretimden gelen imajın soyutlamalarıydı. Kolektif oluşla, üretimden gelen grubu yaşat ki yaşayasın imajı şimdi de zıddı durumla gemisini kurtaran kaptan imajlarına, dönüşmüştü. 

 

İşte kurnaz hemcinsler üreten kolektif sürece, imajdan okunan yakıştırma anlamlarla baktılar. Yakıştırmaları “neden” gibi gösterdiler.

 

Sonucu olanı neden yerine koyan yanıltmayı ve yabancılaştırmayı kişi bencilliğine göre eğip büktüler. Eğip bükme içinde yorumlanıp söylenilen soyutlamaların, birçok kez imajdan okunma tekrarları yapıldı. Üretilen bu söylentilerden birisi de şimdiki arz talep gibi uydurmalarıdır. Bu mantık içi tuzaklı niyetlere kâr ve sömürü kazancı vermeye dayalı olan mantıktı.

 

Böylece kolektif tabanlı zorunlu deneyimler; öznel, hayali, soyut ve sanal imajlar tüccarlığa, kazanç mantığına dayanak yapıldı.

 

İmajdan yapılan sanal okuma içinde, okunup söylenenlerle kişinin ruhu, kişinin bedeni ve kişinin bilinci teslim alındı. Kişileri teslim alma işini EL MANA ANLAYIŞI ORTAYA koydu. Tüm dinler bu sömürücü mantığın ve kişiyi köle kılan mantığın ideolojisiydiler.


Lütfen üye girişi yapınız.


Yazıya Yapılan Yorumlar

 

/v2011/index.php?option=com_content&view=article&id=4913&catid=67&Itemid=247 /v2011/index.php?option=com_content&view=article&id=5009&catid=68&Itemid=248 /v2011/index.php?option=com_content&view=article&id=5354&catid=67&Itemid=247 /v2011/index.php?option=com_content&view=article&id=5497&catid=67&Itemid=247 /v2011/index.php?option=com_content&view=article&id=8156&catid=67&Itemid=247 /v2011/index.php?option=com_content&view=article&id=8162&catid=67&Itemid=247

Bodrum Müzik Festivali

Bodrum Müzik Festivali Devamını Oku

Sanatta ‘Hareket’ var

Sanatta ‘Hareket’ var Devamını Oku

Antalya Film Festivali:“Ödüller sahiplerini buldu”

                           Cogitationis Poenam Nemo Meret KÜLTÜR SANAT  SİNEMA MÜZİK MODA  VASA VANA PLURİMUM SONANT  Sayfa no: 1  2  3    Antalya Film Festivali “Ödüller sahiplerini buldu”     Türkiye'nin sinemadaki en uzun soluklu festivali 54'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'En Devamını Oku

Kara Sevda Emmy aldı

Kara Sevda Emmy aldı Devamını Oku

Dünya Dans Günü.

dünya dans günü Devamını Oku

72'nci Cannes Film Festivali

72'nci Cannes Film Festivali Devamını Oku

Bodrum Müzik Festivali Sanatta ‘Hareket’ var Antalya Film Festivali:“Ödüller sahiplerini buldu” Kara Sevda Emmy aldı Dünya Dans Günü. 72'nci Cannes Film Festivali
Online üyeleri görebilmek için üye girişi yapmalısınız

RADYO ŞİİR SANATI

Fortis et Liber

SANATIN ve DOSTLUĞUN ADRESİ

İSTEK YAP   İSTEK OKU   DUYURU

ATATÜRK KÖŞESİ

ÜYE OL - SİTEYE GİRİŞ

DOĞRU YAZMA SANATI

EDEBİYAT ATÖLYESİ


Labor Omnia Vincit

EDEBİYAT
 
ATÖLYESİ   

SANAT ATÖLYESİ

ŞİİR FALINIZ

HAFTANIN YAZISI

ATIŞMALAR

 

ATIŞMA

Gelin Hep Beraber
Bir Dörtlük de Siz Yazın

Atışma Şiir Nedir?

Diğer Atışmalar

GÜNÜN İNCİLERİ

GÜNÜN SEÇKİLERİ

HAFTANIN SEÇKİLERİ

AYIN SEÇKİLERİ

YILIN ŞİİRİ / ŞAİRİ

SEÇKİ ÖLÇÜTLERİ

SİTE KURALLARI

ÜYE KİTAPLARI

GİRNE - K.K.T.C. ÖZEL

GEÇMİŞ ZAMAN

SON ÜYELER

ÖZLÜ SÖZLER

"

Sevinmek de üzülmek de hayatın cilveleridir..
Gülüp geçiniz.
  A. Dinçbaş

 

"


MAKALE

Henüz ne gördük ki nilgün?
10.08.2020                

Düşlerini giyin de gel, sevgili Nilgün ve yaşadığın kadar yaşattığın sözcüklerine serildiğim ilk günden beri minnetle andı...

Devamı...    

                     Tum Makaleler                    

ÖYKÜ


DİledİĞİn vakİt yaz bana kafk
02.08.2020                .

.
Kelamın izafi tutanağı ve ben bir düş yangınında hayata pençelerini geçirmiş olmanın izini sürüyorum. Maviden benim muhtır ...

                                                   
Devamı...

                     Tum Oykuler                    

 

DENEME

Eksik olan bir şeyler var
31.07.2020                  .

Aylarca hatta yıllarca diktiğim sözcükler az evvel kundaklandı: nasıl da binlerce yeis kap kaça geldi düşlerime sonra düşlerim sonlandı ...

                                                                       Devamı... 

                     Tum Denemeler